Jan-Jaap Klomp

Stamtafelsessie:

21-09-2017 20:00
21-09-2017

#OCN024 Stamtafelsessie I

Tijdens de onderwijscafé’s en de MeetUp024 krijgen we vaak te horen dat juist het informele gedeelte als zeer waardevol wordt beschouwd. Blijkbaar is er een sterke behoefte om in een informele seting onderwijservaringen met elkaar te delen. Bovenstaande gedachte hebben er toe geleid dat we dit schooljaar #stamtafelsessies gaan organiseren. We willen onderwijsmensen in gesprek laten komen met elkaar, maar ook met mensen die geïnteresseerd zijn of op een ander manier betrokken zijn in het onderwijs.

Michael Hebben is zo iemand. Als Innovatian, Learning en Technolagy specialist, is Michael bezig over hoe technlogy leervraagstukken kan helpen oplossen. Hij heeft hij twee jonge schoolgaande kinderen en hij is nieuwsgierig naar vraagstukken die onderwijsgevenden hebben.

Zin om mee te praten,denken,discussiëren? Je bent van harte welkom op 21 september vanaf 20:00 in Café Maxim Burghardt van den Begghstraat 87, Nijmegen.