Dymphy Kiggen

05-05-2017

Bijverdienen in juni

Hallo allemaal,


Ik werk mee aan een project van Kenniscentrum Publieke Zaak en daarbij hebben we jullie hulp nodig!


Wij zoeken 8 studenten voor een onderzoek naar gebruik van wijkaccommodaties in Nijmegen (wijk-, buurt- en jongerencentra). De (betaalde) werkzaamheden vinden plaats in juni 2017.

Wat ga je doen?

Je interviewt mensen en telt bezoekers. Dit doe je in tweetallen. Het is de bedoeling dat één student aan de ingang mensen telt en vragen stelt en de andere student door het gebouw loopt en in elke ruimte de aanwezigen telt en de activiteit registreert. In de week voor de tellingen houd je korte diepte-interviews onder het personeel en de vrijwilligers van de accommodaties. 
 

Wanneer?

In de week van 5 juni word je getraind en ga je medewerkers interviewen (8 uur)

In de week van 12 juni ga je tellen en bezoekers interviewen (36 uur)

In de week van 19 juni ga je steekproefsgewijs op herhaling (4 uur)

Houd er rekening mee dat de tellingen in blokjes van 5 kwartier gespreid zullen zijn tussen 9.00 en 22.00 over 7 dagen per week (slechts enkele tellingen op za en zo). Ook de interviews zullen niet geheel aaneengesloten gehouden kunnen worden. De tijden kunnen wel ruim van tevoren worden ingepland.

In totaal is er in juni voor 8 studenten elk 48 uur betaald werk. Als je tijd hebt, kun je ook twee porties voor je rekening nemen, dus 96 uur. Dan begin je een week eerder. Het is belangrijk dat je in Nijmegen woont en redelijk je handen vrij hebt omdat het werk erg versnipperd plaats moet vinden. Ideaal in afwisseling met het studeren.

Dezelfde activiteit wordt herhaald in september. Studenten die in juni hebben meegewerkt, en in september nog eens mee willen doen, krijgen voorrang. Ook dan is er voor 8 studenten 48 uur werk/student.

 

Vergoeding

Deze werkzaamheden zijn leerzaam maar worden ook betaald, het bruto uurtarief is tussen de 8 en 10 euro, afhankelijk van je leeftijd. Je wordt aangesteld via HAN-Flex.

Meer informatie of je aanmelden: mail naar Ger.Keijsers@han.nl.