Rick van Hoeij

21-02-2018

ITT in MT-overleg

Ieder Talent Telt in een managementteam overleg!


Op 30 januari 2018 is Ieder Talent Telt besproken in het managementteam van HAN Faculteit Educatie. 2 uur lang hebben we gesproken wat de intenties zijn van Ieder Talent Telt en hoe dit overeenkomt met de visie op leren die de faculteit heeft. Het was een bijzondere ontmoeting, omdat professionals van andere organisaties uit de stad aansloten bij dit overleg. Zo sloten er studenten van verschillende studies aan bij het overleg, maar ook professionals van het ROC en de Radboud Universiteit.


Op 2 februari zijn we met een aantal studenten en Community Builders op bezoek geweest bij het managementteam van ROC Nijmegen. Voor dit managementteam was het gedachtegoed en de beweging van Ieder Talent Telt nog deels onbekend. Na een mooi gesprek zijn we ook daar in de actie stand gekomen. 


Let's Do-ITT!

Media van bericht

Lv
Levi van Dijk

2018-03-02 10:50:00 Dit is een mooi signaal en een mooie beweging. Op naar de programmagroep Jongerenwerk Tandemwelzijn!