Levi van Dijk

18-02-2017

Liefdevol Opvoeden

De Kracht van Kwetsbaarheid 

Brené Brown heeft een mooi boek geschreven over de kracht van kwetsbaarheid en roept iedereen op om de moed te hebben om niet perfect te willen zijn.

De waarde voor IederTalentTelt

In haar boek stelt ze dat opvoeding tot doel heeft om kinderen op te voeden tot mensen die met hart en ziel leven en liefhebben. 


Als dit het doel is dan moeten wij er in Nijmegen naar streven om onze kinderen op te voeden tot mensen die:

* De wereld tegemoet treden vanuit een goed gevoel van eigenwaarde

* hun kwetsbaarheden en imperfecties omarmen

* een diep gevoel van liefde en compassie voelen voor zichzelf en anderen

* waarde hechten aan hard werken, doorzettingsvermogen en respect

* een gevoel van authenticiteit en verbondenheid in zich dragen in plaats van er elders naar te zoeken

* de moed hebben imperfect, kwetsbaar en creatief te zijn

* niet bang zijn voor gevoelens van schaamte of waardeloosheid omdat ze anders zijn of ergens moeite mee hebben

* moedig en veerkrachtig hun weg weten te vinden in onze snel veranderende wereld.


Ik merk dat IederTalentTelt al die ingrediënten in zich draagt. Laten we verder gaan op reis.