Smart Enschede CITY DEAL

- Jaar

CITY DEAL KENNIS MAKEN, SMART ENSCHEDE, SLIMME BURGERS EN STUDENTEN MAKEN SAMEN EEN SLIMME STAD, DESIGN THINKING

Wie heeft zin om er mee te gaan naar Enschede? 

Wanneer: 8 maart 2018

Titel van het bezoek: SLIMME BURGERS EN STUDENTEN MAKEN EEN SLIMME STAD

 

Beste collega's, studenten en burgers uit Enschede. Wat fantastisch dat jullie ons uitnodigen om mee te doen aan de City Deal Kennis Maken in jullie stad.

 

Wij hebben ons aangemeld. Schrijf je in dan gaan we samen.  

Aran Jeurissen - Marleen van de Westelaken - Janique Scharenborg

Community Builders Ieder Talent Telt 

https://www.utwente.nl/evenementen/!/2018/3/100847/slimme-burgers-en-studenten-maken-een-slimme-stad


Achtergrondinformatie


Gemeente Enschede is aangesloten bij de City Deal Kennis Maken. Inzet van deze City Deal is een versnelling tot stand brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners zien dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.


Tijdens dit evenement zien we de City Deal aanpak van de stad Enschede in actie, met o.a. een workshop rond Design Thinking en ervaringen van studenten. Door snelle verstedelijking staan steden wereldwijd voor een flinke uitdagingen. Denk aan energietransitie, klimaatverandering en gezond stedelijk leven. Slimme steden - de winnaars van morgen - koppelen de economische voordelen van de stad op een intelligente manier aan deze grote maatschappelijke uitdagingen. Tijdens “Slimme burgers en studenten maken een slimme stad” staat die thematiek centraal. In Enschede werken studenten van Saxion Hogeschool, ROC van Twente, AKI-ArtEZ en Universiteit Twente via City Deal 'Kennis Maken' samen met de gemeente en andere partners aan het aanpakken van maatschappelijke opgaven. Hoe dat in zijn werk gaat, zien we tijdens dit evenement. DESIGN THINKING Design Thinking speelt een speciale rol in deze aanpak. In het programma licht directeur Frank Kresin van DesignLab Universiteit Twente dit toe. Vervolgens gaan aanwezigen op basis van deze methodiek zelf in groepen aan de slag.

PROGRAMMA

11:00 ontvangst bij DesignLab

11:30 start bijeenkomst, opening 

11:40 studenten vertellen over het Enschede Lab - koffiepauze

12:10 Inspiratielezing: Arjen van Liere - Niet "waar je tegenaan loopt", maar "wat kun je nog meer?"

12:30 Uitleg Design Thinking aanpak, met onder andere ervaringen vanuit Waag Society in Amsterdam

13:00 Uitreiken format aan alle aanwezigen: "Waar loop jij nou tegenaan?" - lunch

14:00 Start workshop in verschillende teams

16:00 Terugkoppeling uitkomsten diverse teams

16:20 Wrap up > 16:30 Borrel 

MEEDOEN? REGISTREER NU Voor de organisatie en catering horen wij graag op hoeveel aanwezigen wij mogen rekenen. Registreren is gratis, en kan via een e-mail naar Marcia Clifford (m.f.clifford@utwente.nl).

Media van broedplaats