Huurders in de Ballenbak

- Jaar

INNOVATIECHALLENGE LEEFBARE WIJKEN EN BUURTEN, KWH, AEDES, BLOMBERG INSTITUUT

Huurders in de Ballenbak

In augustus 2018 zijn we begonnen met de broedplaats 'huurders in de ballenbak'. Wie is WE? Wij zijn jongeren (scholieren en studenten van alle opleidingsniveaus), inwoners, professionals (leraren, welzijnswerkers, wijkbeheerders, bestuurders, wetenschappers, projectleiders en managers woningcorporatie en kinderopvang). We zijn begonnen met de vraag 'wat is eigenlijk thuis'? En zo kwamen we van het één in het ander. Iedereen die wil zet zijn of haar talenten in zoals bijvoorbeeld het spandoek wat door de oma van Anouk is gemaakt.

Werelden samen brengen

Bij Ieder Talent Telt brengen we mensen en werelden bij elkaar om samen te leren - wij leren door DOEN!Op 7 februari komen collega's van de Innovatiechallenge naar Nijmegen. Wij willen onze collega's graag goed ontvangen in Nijmegen. We organiseren het ontvangst samen met studenten van Social Work en studenten van de master Management en Innovatie in Maatschappelijke organisaties. De studenten gaan in de middag samen op pad - wie heeft zin om een groepje te ontvangen om te praten over oplossingsrichtingen voor complexe vraagstukken?

https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/leefbaarheid/innovatiechallenge-leefbare-wijken-en-buurten-2018-2019.html


Wat is de innovatiechallenge leefbare wijken en buurten?

De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is een nieuwe aanpak waarin corporatiebestuurders elkaar, de wetenschap en de markt vinden om samen te komen tot vernieuwende oplossingen voor leefbare wijken. Zes teams gingen aan de slag met hun eigen vraagstuk op 27 september 2018. Zij willen echte vernieuwing realiseren.

Wie organiseert de innovatiechallenge?

KWH en Aedes organiseerden vorig jaar samen de i-Opener prijs die ‘best practices in innovatie’ in het zonnetje zette. De evaluatie van deze prijs maakte duidelijk dat er behoefte is aan het stimuleren en belonen van innovaties. Dit was de reden voor Aedes en KWH om samen met het Blomberg Instituut de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten op te zetten. De challenge maakt onderdeel uit van de Vernieuwingsagenda.


Aan welke thema's werken zij?

- Nieuwe arrangementen Wonen, Zorg & Welzijn

- Community Building, Sociale Stabiliteit en gemeenschapszin in wijken en buurten

- Nieuw coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven

- Tijdelijk een fijn (t)huis

- Gelijkwaardigheid en wederkerigheid

- Zwakke wijken in de greep van ondermijning


OPROEP voor 7 februari

Ben jij inwoner, student, professional, manager of bestuurder en lijkt het je leuk om met een groepje van de innovatiechallenge in gesprek te gaan - neem dan contact op met:

- Mirjam Ottens 06 30871324

- Rick van Hoeij 06 23395338

- Mirjam van Heiningen 06 81120380

- Vera de Wildt 06 42898840

- Roy Nijenhuis 06 43631699

Het bezoek zal plaatsvinden tussen 13.30 en 15.00. Daarna ben je natuurlijk welkom bij NEC stadion voor de afsluiting van de dag met Ieder Talent Telt.


Helpers bij de Innovatie Challenge: 

-  Christel - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen / Studio L&D

- Theo - Partij van de Arbeid Nijmegen

- Joop - Broedplaats  Pedagogisch Ethos

-  Manon - basisschool De Verbinding

-  Martijn - Sport en Bewegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

-  Huuskamer Aubadestraat

-  Marieke, Rogier, Jonge Helden Academie

-  Ruben, Kayleigh - Ieder Talent Telt 

-  Kinderboerderij 

-  Achter de voordeur bij Liesbeth, buurvrouw van Ger - 89 jaar (ervaring als maatschappelijk werker)

-  Levi van Dijk - Jimmy's 

-   Diana - teamleider ZZG 

-   Basisschool de Meiboom 

-   Stichting Tweede Kansje

-   Wijkplaats Buur

-   RIBW (NUNn)

-  Achter de voordeur - huurder Meijhorst

-  Achter de voordeur - huurder Meijhorst

-  Wijkbeheerder Talis

-  J72

-  R75

-  Hobbycentrum Oost

-  Wijkatelier Lindenholt

-  KION - Ondersteboven

-  KION - Kindcentrum

-  Daltonschool de Meiboom

-  Imthorn Advies & Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties

- Teamleider ZZG

- Kim van Zeeland - community builder met studenten pedagogisch werk ROC Nijmegen 

- Fietssafari door de Meijhorst met studenten social work (huurders in de ballenbak)

Media van broedplaats