JS
Janique Scharenborg

, MEDEZEGGENSCHAP, TALENTONTWIKKELING, ONDERWIJSINNOVATIE

verbinding en ontmoeting buiten de vooraf bepaalde kaders de sleutel tot talentontwikkeling vormen.

Waar wij samen ruimte creëren, kunnen wij samen ruimte vullen met heel veel mooie dingen!!