JB
Jan Bransen


de pioniersgroep Bildung Platform Nijmegen *tussen* alle bestaande onderwijsinstellingen in Nijmegen ruimte wil creëren voor alle studenten die zich persoonlijk en maatschappelijk willen ontwikkelen maar daar in hun reguliere opleiding niet genoeg aanknopingspunten voor zien.