Rv
Ruud van der Meulen


Ik hoop dat ik als 'freelance filosofiemeester' vanuit De Filosofietuin met binnen- en buitenschoolse verrijkingslessen filosofie, kunst & wetenschap aan nieuwsgierige kinderen van 7-12 jaar uit de regio Nijmegen ertoe kan bijdragen dat:

... kleine kinderen die nu nog Grote Vragen stellen
... later grote kinderen worden die de Grote Vragen nooit uit het oog zijn verloren:-)

En omdat ik bij de aanleg en het onderhoud van 'filosofietuintjes' in verschillende Nijmeegse wijken natuurlijk graag samenwerk met lokale instellingen op het gebied van opvang, onderwijs en welzijn.

Meer over het concept van De Filosofietuin en de 'proeftuintjes' in de regio 024:

www.defilosofietuin.nl