RV
Rop Verheijen

ERVARINGSLEREN

ik het onderwijssysteem zoals het nu is achterhaald vind