RJ
Robert Jacobs

HR ONTWIKKELING

Een school of team met duurzaam inzetbare docenten is goed in staat om samen echt van betekenis te kunnen zijn voor elke leerling (ieder talent telt). Samen de leerlingen de vaardigheden van de toekomst leren en de lessen zo in te richten dat ze inspirerend en flexibel zijn en bijdragen aan de individuele ontwikkeling. Duurzaam inzetbare docenten als vliegwiel voor het creëren van een inspirerende leer- en werkomgeving binnen en buiten de les.