Hedwig van Pinxteren


ik het zie als mijn missie om jongeren te coachen, te stimuleren en te motiveren om het beste uit harten, hoofden en handen te halen zodat zij zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van hun talenten. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van jongeren én van een samenleving. Jongeren die onderwijs volgen waarin zij hun talenten kunnen inzetten en gezien worden, creëren kansen voor de toekomst. Goed onderwijs is jongeren de kans en het vertrouwen geven om te kunnen groeien, ontwikkelen en ervaren wat ze kunnen. Goed onderwijs vindt plaats in een lerende organisatie waarin gemeenschappelijke doelen duidelijk zijn en er ruimte is voor innovatie, ontwikkeling en persoonlijke groei van alle betrokkenen!

The only way to do great work is to love what you do!