Team Ieder Talent Telt

Beweegsessie Ieder Talent Telt met Arend Ardon

ntb,

20-05-2019 17:00
20-05-2019

Een kritische reflectie vertrekkend vanuit de eerste basisnotitie (visie). Ook is het
doel om gezamenlijk aanknopingspunten te vinden voor succesvolle continuering van
ITT in de (nabije) toekomst.