Hub Rijke Leeromgeving Nijmegen

23-01-2020

Rijke Leeromgeving

Eerste bijeenkomst Hub Rijke Leeromgevingen

Werk jij buiten de muren van de onderwijsgebouwen met verschillende disciplines en opleidingen? Ben jij iemand die zich inzet om leren niet alleen plaats te laten vinden in de school, maar juist ook in de stad? Die leerlingen en studenten aan de slag laat gaan met vraagstukken die er spelen in Nijmegen, en dat doen in samenwerking met de mensen over wie dat gaat? Mooi dan is dit iets voor jou!

Op 12 februari van 15-17u hebben we een eerste bijeenkomst waarbij we deze voorlopers in onderwijs en stad samenbrengen. Deze is enerzijds gericht op ontmoeten, samenwerking, ervaringen uitwisselen, netwerken verbinden en inspiratie opdoen. Anderzijds gaan wij als Ieder Talent Telt kijken waar behoefte aan is, zodat we andere mooie en nuttige ontmoetingen kunnen organiseren!

Meld je aan bij Mirjam: info@iedertalenttelt.nl


Kom je al? Je kunt hier antwoord geven op de vragen die je in de uitnodiging hebt ontvangen:

Made with Padlet