Jonge Baliegroep & Ieder Talent Telt

12 - 60 Jaar


Jonge Baliegroep


Sinds een paar maanden komt een groep van ongeveer tien jonge mensen (20-35) jaar op regelmatige basis samen met de wens een oplossing te vinden voor het stuk gelopen polderoverleg. Alle tien houden wij ons bezig met vraagstukken rondom sociale zekerheid en de arbeidsmarkt van de toekomst. Niet in de eerste plaats omdat we werkzaam zijn voor een vakbond, werkgeversorganisatie of over dit thema schrijven voor de Correspondent. We zijn hier vooral mee bezig omdat we bezorgd zijn.


We zien om ons heen dat jonge Nederlanders geen idee hebben wat door werkgevers en werknemers besproken wordt. Sterker nog: geen idee hebben wat er vóór hen besloten wordt. Partijen die deelnemen aan het polderoverleg lijken losgezongen van de samenleving en zitten vast in stelsel en systemen die zij graag in stand houden.


Wij zijn als het ware ‘jonge honden in een oud systeem’ die constateren dat dit systeem onhoudbaar is. We zijn ervan overtuigd dat veel verschillende groepen in de samenleving willen meepraten en meebeslissen over hun toekomst van werk. Daarom willen wij de ‘beslissers’ van de sector koppelen aan jonge mensen die vertellen over hun perspectief op werk.


Praatsessies


Daarom organiseren wij de komende weken tien meet ups door heel Nederland waarbij we met (jongeren)organisaties doorpraten over de vraagstukken die bij hen leven. Hier willen wij de kernvraag beantwoorden: ‘Wie is jouw samenleving?’


We kijken met elkaar naar het thema werk. Wat zijn of waren je verwachtingen toen je begon met werken? Waar loop je tegenaan? Hoe ziet de toekomst eruit?


We willen tijdens deze bijeenkomsten korte filmpjes maken waarmee we kunnen overbrengen welke beelden er heersen bij jongeren over de arbeidsmarkt.


Uiteindelijk komen de filmpjes die we maken en de gespreksonderwerpen van tijdens de meet ups samen op een première. Deze is op 29 mei en daar willen we de betrokken jongeren en beleidsmakers uitnodigen om elkaars wereld beter te leren kennen. Het doel is om een gezamenlijke agenda te maken waarmee we oude instituties wakker kunnen schudden en relevante (maar onderbelichte) thema’s agenderen op een sociale agenda voor de toekomst.


Wil je meedoen?!

Stuur een mail naar rickvanhoeij@live.nl. Je ontvangt van ons dan een uitnodiging voor de praatsessies!
Media van broedplaats