Pedagogisch ethos

1 - 111 Jaar


Terugblik op de start van deze broedplaats (24-0317)


in de innovatieagenda onderwijs Nijmegen.


Veelgehoord:


“Ik heb genoten van de bijeenkomst van vrijdag 24 maart.


Dank je wel daarvoor.”


We vonden het spannend maar ook noodzakelijk. Innovatie vraagt om passie en bezieling. We willen weer met elkaar kunnen spreken over wat ons raakt en niet alleen over wat allemaal moet.  


Bezieling blijkt het verbindende touwtje tussen alle initiatieven.


De bijeenkomst heeft ook ons geïnspireerd. In de komende periode zoeken we naar een goed vervolg. Daarover houden we jullie op de hoogte.


Naast de mondelinge reacties tijdens en na de bijeenkomst kregen we ook veel schriftelijke reacties. We hebben ze in onderstaand overzicht verwerkt.


Nogmaals hartelijk dank voor jullie belangstelling en graag tot een volgende keer.


Mede namens de dames van Mes en Vork, voeding voor onderwijs, en alle pitchers


                                            Charles Hamburger, Joop Haverkort en Jos Roemer


Nr. Initiatief Karaktertrekken van dit initiatief Tips om het initiatief te versterken


1 Ieder talent telt


(Mirjam Ottens)


 Toegewend zijn * / Alles is mogelijk; Verbindend, open, brengt beweging op gang; ontwapenend: het moet anders.


Stip op de horizon *; down to earth met hoger doel; vrijheid, verandering;


Nog geen beeld van waar het voor staat: wie, wat, hoe?


Faciliteren; Ik denk graag mee.


Meer info over wat dit initiatief is *;


Laat scholen weten, dat het er is.


Meer ruchtbaarheid.


Waartoe is ‘ieders talent op aard?’. Waartoe verbinden we?


Blijf ruimte geven aan diversiteit en kleinschalige initiatieven.


2 De Kinderrraad


(Andrea Meilink)


 Democratie / inspraak / burgerschap *; bottumup;


Kinderen worden serieus genomen *; levensecht leren;


Kinderen weten mee, dan we soms denken; ondernemend, eigen inbreng; praktische empowerment van kinderen; inspirerend ‘ij bent belangrijk, ik hoor je!’; sterk vanuit het kind; Wauw! Afspraak maken met gemeente dat alle kinderen één keer in hun schooltijd deelgenomen hebben aan de Kinderraad.


Connectie; jeugd verbinden;


Laat kinderen uit de kinderrraad vertellen aan kinderen op (basis)school.


Meer scholen betrekken.


3 De Deugdenboom


Hans Bouwhuis


 Burgerschapsvorming; Verbeter de wereld, begin op school; concern based adoption model;


Wat er echt toe doet: grootste waarden in ’t leven;


Samenwerkingsgericht;


Kracht van ervaring; respect voor elkaar, aanspreken van je medemens.


?naam?


 Ik vind ‘boom’ leuker dan ‘D+B’ (managementtaal)


Niet te bevoogdend worden, hoor!


Gebruik van theater (Mind Mix).


Hoe ziet het project er concreet uit?


4 Als je het mij vraagt.


Rick van Hoeij


 Intrinsiek gemotiveerd; gesprekken waar je rijker en wijzer van wordt; in verbinding, positief; allerlei perspectieven; leren van en met elkaar; bruggen slaan, ontmoeten als mens; direct contact ll-directie; krachtig, constaterend verrijkend;


Echt contact maken; HEEL RAAK!


Talenten – verbindend - gesprekken


Leren in dialoog; Uitwisseling tussen bestuurders – leerlingen/sudenten en andere betrokkenen. Doen directies en besturen ook mee?


Nog vaker!


Hoe zou dit op basisscholen zijn?


5 MeetUp 024


Nicole Moorman


 Nieuwsgierigheid -> leren van en met elkaar * Onderzoekende houding;


Nieuwsgierigheid laat ons leren;


Waarom vraag; Geef niet op bij eerste tegenslag; nieuwsgierigheid belonen; terug naar de kern, inspirerend; de waarom-vragen centraal; Ik ben er de volgende keer bij!


Teach to learn i.p.v. teach to the test;


Concreter maken.


De ‘why’ van Martin Sinec


6 Stadsklooster


Ekkehard Muth


 Zingeving spiritualiteit *; gemeenschap van denkers en doeners; Wat er echt toe doet in leren met en van elkaar; ontmoeten; goede vragen belangrijker dan goede antwoorden;


Niet vanuit economisch belang;


Toegankelijke spiritualiteit; zingevinsontwikkeling. Dat waar behoefte aan is. Stille ruimte;


Even stilstaan: mooi!


Jezelf worden / vinden;


Een gemeenschap waar iedereen welkom is.


Verbindingskunst is hartverwarmend: brood voor mensen.


Een (kerk)gemeenschap die eindelijk weer uitgaat van de individuele mens en wat hem beweegt.


Bezieling aanraken! Waarover gaat het in ’t stadsklooster?


Verbinden met ‘Open Slow Café’.


Meer ‘met de voeten op de grond.’Minder invullen, meer actueel.


Contact met HVO (humanistisch vormingsonderwijs)


Hoe maak je dit interessant voor jeugdigen?


Zingeving leidt tot visieontwikkeling


7 Jimmy’s


Levi van Dijk


 Talentontwikkeling */ jongeren; voor en door jongeren *; Gedreven en echt; informatief.


Authentiek


Verbinding van jong en oud Mooi initiatief


Op hoeveel plekken is Jimmy’s te vinden?


8 Verhalend verbinden.


Jos Roemer


 Kracht van verhalen


Diepere laag raken *; verhalen vastleggen = delen; menselijkheid, kwetsbaar; ’t verhaal telt; verhalenverzamelaar; schrijverscollectief Waar gaan de verhalen over?


Contact met Jimmy’s en Carola Rossing.


Henk Sissing ‘Bildungskalender’;


Goed voor Íeder talent telt en hun ‘meaning’’ en voor het stadsklooster om meer bekendheid te krijgen.


9 OPEN Slow café


Christine Mallon


 Reactie rust, onthaasten *


Essentiële aandacht(*


Rust en aandacht;


Ondersteuning bij morele opvoeding door ouders; mindfull, precies wat nodig is in de maatschappij, zet aan het denken Samenwerking met po?


Wat doe je en hoe?


Samenwerking met Deugdenboom: tijd geeft deugden;


Zoek de vraag, voelt nu te aanbodgericht.


Meer bekendheid!


Komen jullie ook naar andere plaatsen toe?


10 School voor Ouders


Irene Wanhill


 Connecties voor ouders; ontmoeting; laagdrempelig; betrokkenheid; ouders worden serieus genomen; praktisch functioneel; de kracht van gemeenschap. Concreet, aansluiten bij behoefte. 20 weken


Mooi vraaggestuurd: wat heb je nodig?


Geweldig, weer ruimte geven aan mensen die denken dat ze geen plaats hebben in de samenleving. Meer laten weten dat dit bestaat: Krant / folders op school.


Contact met de projectgroep ‘educatief partnerschap’ van Conexus;


Wauw, kijk hoe je je initiatief op een volgende school kunt neerzetten.


Verdient veel meer bekendheid


11 Ervaringsverhaal


Daad Kajo


 Individu <-> groep *


Noodzaak interculturele oriëntatie;


Oproep recht uit ’t hart *


Hoe bereiken we openheid i.p.v. dogma’s; erkenning van het niet weten; GOED!! Echt een zorg! Een nieuw perspectief op interculturele opvoeding.


Tegen indoctrinatie.


Precies waar het op staat, indrukwekkend!


Vrijheid van geest De WEG bestaat niet. Pleidooi voor waakzaamheid / open je ogen!


Open the fixed mindset.


Zij raakt één van de grootste maatschappelijke problemen aan. Blijf zo doorgaan! Ik bewonder je inzet. Ik herken dit gevoel: hoe kom ik echt in gesprek? Waar ligt de grens?


Contact met Jos Roemer; Is samenwerking met de ‘school voor ouders’ *)een ingang?


Blijf deze boodschap brengen;


Spread the word!


In hoeverre deel je dit niet-weten?


12 Mes en Vork


Mirjam Keijser


 In gesprek met elkaar; kennis delen


Kracht van de keukentafel *; recept op maat; ont-moeten* ; activerend gesprek; het zoeken naar waarom we de dingen doen, zoals we ze doen; slim en creatief; Wat een rust en toch enthousiast. Leuk de beeldspraak!


Inspirerend en creatief. Authentiek prachtig.


Dit initiatief moet met ‘stip’ door blijven gaan. Samenwerking mert DO-ITT?


Concretiseer de methodiek en de thematiek;


Jullie zijn al supergoed bezig; meer bekendheid


Houd deze energie vast! Super.


Waar ligt de grens van ‘onderwijs’?


Waarom alleen met leerkrachten?

Media van broedplaats