Conny Haukes


Ik erg geïnspireerd raak van alle ideeën en creativiteit binnen Ieder Talent Telt. Ook ben ik ervan overtuigd , dat er in gezamenlijkheid veel mogelijk is!! Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren.