AD
Annelot Deddens


Ik als netwerkcoördinator van het jongeren vrijwilligersnetwerk Jouw Nijmegen zoek naar talenten van jongeren en organisaties om als netwerk optimaal bewoners te helpen.