Hendrik-Jan Derksen

Hendrik-Jan is programmaleider van Ieder Talent Telt en faciliteert in die rol de community builders en broedplaatsen in de organisatie.

Hendrik-Jan ondersteunt in zijn werk de community builders bij het uitbreiden van hun netwerk, het ontplooien van activiteiten en het verdiepen en verbreden van hun kennis. Hij is jarenlang jongerenwerker geweest en heeft een groot netwerk in de welzijns- en culturele sector in Nijmegen.

Elkaar

“Ik spreek de talen van verschillende netwerken vloeiend doordat ik me al twintig jaar inzet voor jongeren en kwetsbare groepen in de regio Nijmegen. Door veel samen te doen, leer je de mensen in je netwerk goed kennen en bouw je vertrouwen op. Als je weet wat een ander beweegt, kun je ook beter samenwerken.”

Opbloeien

“Mijn drive is om zoveel mogelijk mensen een plek te geven waar ze zich kunnen ontwikkelen. We hebben met Ieder Talent Telt de afgelopen jaren veel mensen kunnen bereiken. Ik heb onze eigen mensen zien opbloeien, en daarmee ook de jongeren in Nijmegen. Ik wil mensen laten zien dat ze dingen voor elkaar kunnen krijgen.”

Waarvoor kun je bij Hendrik-Jan terecht?

• Algemene informatie over Ieder Talent Telt
• Uitbreiding van je netwerk rondom de thema’s Rijke Leeromgevingen, Sociaal Makelaarschap en Best Practices uit het onderwijs
• Kennisuitwisseling over bovenstaande thema’s