Aankomende events

09 nov. 2021

Aankomende events

09 nov. 2021

Ieder Talent Telt.

Om onderwijsvernieuwing in de regio Nijmegen aan te jagen, is er netwerkorganisatie Ieder Talent Telt. Wij zijn een grote community van studenten, docenten, leerlingen, pedagogen en bestuurders in Nijmegen die van elkaar leren en met elkaar samenwerken. Samen zorgen we ervoor dat bewoners (met focus op jongeren) van Nijmegen betere kansen krijgen zich te ontplooien en iedereen kan worden wie hij of zij is.

Van opvang tot universiteit.

Binnen Ieder Talent Telt werken in Nijmegen veel partijen samen. Van kinderopvang, basisscholen (po), voortgezet onderwijs (vo), roc (mbo) tot hbo en de universiteit (wo): alle onderwijspartijen én Gemeente Nijmegen zijn vertegenwoordigd in dit samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld: ‘onderzoekend leren stimuleren in Nijmegen’. Hoe pakt KION dit aan? Hoe kan de Radboud Universiteit bijdragen?

Mét studenten, leerlingen en jonge kinderen.

Bij alle activiteiten betrekken we jongeren zelf, bijvoorbeeld: (jonge) kinderen, scholieren, mbo-, hbo- en wo-studenten. Zij maken een wezenlijk onderdeel uit van de ITT-community. Door hun input tijdens de signalering, analyse, oplossing en de evaluatie van uitdagingen in het Nijmeegse onderwijsveld, komen partijen tot de best gedragen oplossingen. Je bedenkt ze immers samen.

Broedplaatsen

Broedplaatsen zijn een hefboom om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen voor doorstromende talentontwikkeling bij kinderen en jongeren in Nijmegen. De deelnemers, waaronder opvanginstellingen en het onderwijs in Nijmegen, hebben een gezamenlijke context en gedeeld belang, namelijk: kinderen, jongeren, maar ook volwassenen stimuleren en de ruimte bieden zich te ontwikkelen tot kritische burgers die hun talent doorlopend kunnen ontplooien. De Ieder Talent Telt-community komt samen in de volgende broedplaatsen in Nijmegen. Meer over broedplaatsen

Bekijk alle broedplaatsen of kies een categorie:

Kinderrechten Kindermishandeling Nijmegen Ieder Talent TeltBroedplaats Rijke Leeromgeving Ieder talent telt Nijmegen

Wat is jouw talent?

Wil je meewerken aan onderwijsvernieuwing in Nijmegen?

We zoeken de verbinding in Nijmegen. Tussen kinderopvang én al het onderwijs én de stad: kinderen, leerlingen, studenten, burgers, docenten, professionals, ondernemers, ouders, ambtenaren, buren, managers & bestuurders.

Hendrik-Jan, coördinator ITT

Nieuws

Het laatste nieuws over onze broedplaatsen & activiteiten

De ITT-community

Community builders werken bij de aangesloten Nijmeegse onderwijsinstellingen en kinderopvang, en organiseren en faciliteren jaarlijks zowel on- als offline bijeenkomsten en campagnes. Zij delen hun kennis en netwerk graag met jou en verbinden partijen over de grenzen van organisaties heen rondom urgente en actuele onderwerpen in het Nijmeegse onderwijsveld. Ze zijn masters in het creëren van ruimte om met elkaar te sparren en gebruik te maken van elkaars kennis en talenten.

Neem contact op.

Kennis delen of ophalen rondom onderwijs in Nijmegen? Hoe kan het beter volgens jou? Of je nu docent of leerling bent: we waarderen je inbreng.


    Ik heb interesse in: