ITT-Kansengelijkheid
ITT-Samenwerken
ITT-Talentontwikkeling

Kansengelijkheid.

Iedereen verdient gelijke kansen. ITT faciliteert het samenwerken over grenzen van instellingen heen en zorgt voor meer inclusie, diversiteit, gelijkheid en welzijn in het onderwijs.

Samen leren, samen werken.

We werken samen aan maatschappelijke vraagstukken, van kinderopvang tot werk. We leren van elkaars initiatieven.

Individuele talentontwikkeling.

Iedereen verdient het om te ontdekken wat diens talenten zijn en om deze te ontwikkelen, of deze nou op professioneel of persoonlijk vlak zijn. Wij faciliteren de ruimte hiervoor.

ITT-Kansengelijkheid

Kansengelijkheid.

Iedereen verdient gelijke kansen. ITT faciliteert het samenwerken over grenzen van instellingen heen en zorgt voor meer inclusie, diversiteit, gelijkheid en welzijn in het onderwijs.

ITT-Samenwerken

Samen leren, samen werken.

We werken samen aan maatschappelijke vraagstukken, van kinderopvang tot werk. We leren van elkaars initiatieven.

ITT-Talentontwikkeling

Individuele talentontwikkeling.

Iedereen verdient het om te ontdekken wat diens talenten zijn en om deze te ontwikkelen, of deze nou op professioneel of persoonlijk vlak zijn. Wij faciliteren de ruimte hiervoor.

De zeven principes:

Ieder Talent Telt: Hoe een betekenisvolle regionale beweging ontstaat

Mirjam Ottens, Thijs Leenman, Arend Ardon

“Stel je voor dat we er samen voor zorgen dat in de regio Nijmegen ieder kind en iedere jongere zijn talenten kent en de kans krijgt die te ontwikkelen.” Dit was de droom van de toenmalige wethouder  van Onderwijs van Nijmegen (Henk Beerten, daarna omarmd door wethouders Renske Helmer en Grete Visser). De ambitie werd door onderwijssectoren warm ontvangen; van kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar- en hoger onderwijs tot de Radboud Universiteit. Dit gebeurde vanuit een diep besef dat onderwijsinstellingen te zeer uitsluitende systemen zijn; als je er met jouw talenten niet precies in past, dan val je buiten de boot. Inmiddels is Ieder Talent Telt (ITT) een indrukwekkende beweging met duizenden betrokkenen. “Dankzij ITT durf ik nu te zingen voor een publiek” zegt de 12-jarige Dylan als gast van een groep nauw betrokken bestuurders.

Aankomende events

30 sep. 2023
27 sep. 2023
16:00 - 17:00, sep 27, 2023
Weurtseweg 150
24 nov. 2023
16:00 - 16:00, nov 24, 2023

Broedplaatsen

Broedplaatsen zijn een hefboom om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen voor doorstromende talentontwikkeling bij kinderen en jongeren in Nijmegen. De deelnemers, waaronder opvanginstellingen en het onderwijs in Nijmegen, hebben een gezamenlijke context en gedeeld belang, namelijk: kinderen, jongeren, maar ook volwassenen stimuleren en de ruimte bieden zich te ontwikkelen tot kritische burgers die hun talent doorlopend kunnen ontplooien. De Ieder Talent Telt-community komt samen in de volgende broedplaatsen in Nijmegen. Meer over broedplaatsen

De ITT-community

Community builders werken bij de aangesloten Nijmeegse onderwijsinstellingen en kinderopvang, en organiseren en faciliteren jaarlijks zowel on- als offline bijeenkomsten en campagnes. Zij delen hun kennis en netwerk graag met jou en verbinden partijen over de grenzen van organisaties heen rondom urgente en actuele onderwerpen in het Nijmeegse onderwijsveld. Ze zijn masters in het creëren van ruimte om met elkaar te sparren en gebruik te maken van elkaars kennis en talenten.

Nieuws

Het laatste nieuws over onze broedplaatsen & activiteiten