Ieder Talent Telt paden

ITT beweegt

Aan de slag in 2022, 2023 en 2024.

Nadenken over de toekomst en daarnaar handelen: als Ieder Talent Telt doen we dat voortdurend zodat we blijven bewegen. Na de uitvoerige terugblik in de evaluatie 2021 hebben we samen veel gesproken en nagedacht over onze eigen toekomst: wat is onze opgave? Wat is onze ambitie? Met welke onderwerpen gaan we de komende jaren aan de slag? Hoe organiseren we dat? Welke activiteiten gaan we ondernemen? Hoe werken we samen? …? Dit alles is beschreven in het meerjarenwerkplan.

Leren door te doen.

Het plan gaat over de jaren 2022, 2023 en 2024. We experimenteren en werken als ITT natuurlijk altijd volgens onze principes en leren door te doen. Dat gaat gewoon door. Maar elk jaar krijgt grofweg een iets ander karakter:
2022: laden, zaaien, uitproberen, jaarplan 2023 creëren,  …en doen!
2023: verder ontwikkelen, verbeteren, kennis delen, jaarplan 2024 maken, …en doen!
2024: oogsten, verder uitvoeren, impact meten, evalueren, nieuw meerjarenplan creëren, jaarplan 2025 creëren …en doen!

Voor sommige onderwerpen kan en wordt de ‘cyclus’ zaaien-ontwikkelen-oogsten korter dan drie jaar. Voor sommige juist langer. Soms kunnen onderwerpen of activiteiten weer worden losgelaten als de doelen bereikt zijn, of als ze zelfstandig verder kunnen. En er zijn onderwerpen waar Ieder Talent Telt zich meerdere jaren aan zal verbinden.

Meerjarenwerkplan.

Ieder Talent Telt beweegt 2022-2024

De komende jaren gaan we drie paden, hoofdthema’s, verkennen:

  1. kansengelijkheid
  2. samen leren, samen werken
  3. individuele talentontwikkeling.

Alle broedplaatsen en activiteiten die we als Ieder Talent Telt organiseren zullen in het teken staan van minstens één van de die drie thema’s.

COMMUNITY BUILDER

Marcel Blom

Marcel Blom iedertalenttelt itt onderwijsinnovatie nijmegen.jpg

Meer informatie? Mail Marcel: info@iedertalenttelt.nl