Image Alt

Partners

De dragers van ITT.

Onderstaande organisaties zetten zich sterk in om de beweging die Ieder Talent Telt is, te ondersteunen.

KION kinderopvang

Conexus, primair onderwijs

Voortgezet onderwijs Nijmegen

ROC Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Radboud Universiteit

Onafhankelijke openbare onderwijsinstellingen

Gemeente Nijmegen

en nog veel meer …

Samenwerkende partners.

“Stel je voor dat we er samen voor zorgen dat in de regio Nijmegen ieder kind en iedere jongere zijn talenten kent en de kans krijgt die te ontwikkelen.” Dit was de droom van de toenmalige wethouder (Henk Beerten) van Onderwijs van Nijmegen (daarna omarmd door wethouders Renske Helmer en Grete Visser). De ambitie werd door onderwijssectoren warm ontvangen: van kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar- en hoger onderwijs tot de Radboud Universiteit. Dit gebeurde vanuit een diep besef dat onderwijsinstellingen te zeer uitsluitende systemen zijn; als je er met jouw talenten niet precies inpast, dan val je buiten de boot. Inmiddels is Ieder Talent Telt (in de volksmond: ITT) een indrukwekkende beweging met duizenden betrokkenen.