Image Alt

Broedplaatsen

Wat zijn broedplaatsen?.

Dé plek voor samenwerken en kennisdeling voor onderwijsinnovatie in Nijmegen

Broedplaatsen zijn projecten waarin we samen werken aan gemeenschappelijke doelen voor doorstromende talentontwikkeling bij kinderen en jongeren in Nijmegen. De deelnemers, waaronder ál het onderwijs in Nijmegen, hebben een gezamenlijke context en gedeeld belang: alle kinderen en jongeren stimuleren en de ruimte bieden zich te ontwikkelen tot kritische burgers die hun talent doorlopend kunnen ontplooien.

De Ieder Talent Telt-community komt samen in een broedplaats

De community van bestuurders, docenten, onderwijsprofessionals en studenten die rondom een onderwerp kennis verzamelen, delen, experimenteren, netwerken en samenwerken, noemen we een broedplaats. Tijdens bijeenkomsten of events rondom één onderwerp, experimenteren deelnemers met diverse vormen van samenwerken. Nijmeegse onderwerpen met prioriteit zijn momenteel onderzoekend leren meer ruimte geven in onderwijs, kansenongelijkheid, eenzaamheid verminderen of rijke leeromgevingen creëren. Per broedplaats versterken community builders van Ieder Talent Telt de samenwerking en organiseren activiteiten.

Broedplaatsen als proeftuin voor onderwijsinnovatie

Deze broedplaatsen dienen als proeftuinen om een innovatieklimaat te bevorderen binnen en tussen organisaties, vanuit een positief waarderend klimaat. Om dit te bereiken, is het vanzelfsprekend dat we op alle niveaus leren en ontwikkelen.

Wat doe je binnen een broedplaats?

De activiteiten binnen een broedplaats variëren van leerbijeenkomsten, expertmeetings tot een werkexperiment waarbinnen deelnemers van verschillende onderwijsinstellingen in Nijmegen, kinderen en jongeren veilig van elkaar kunnen leren: van elkaars kennis, fouten en best practices. De activiteiten vind je in het eventoverzicht. Het geleerde brengen de deelnemers vervolgens in het onderwijs: in de manier van werken binnen hun eigen organisatie, of in het daadwerkelijke onderwijsaanbod.

Doe mee!

Wil je deel uitmaken van een broedplaats, of misschien wel community builder worden van Ieder Talent Telt? Of heb je een idee over een bestaande of nieuwe broedplaats? Neem dan contact op.

Waarom meedoen in een broedplaats?

Door als deelnemer, community builder of bestuurder bij te dragen aan een broedplaats:

  • Breid je je persoonlijke en professionele netwerk uit
  • Draag je bij aan onderwijsinnovatie
  • Leer je door ervaringen met elkaar uit te wisselen
  • Weet je elkaar beter te vinden
  • Doe je kennis op rondom actuele, urgente onderwerpen
  • Kom je te weten hoe je zaken concreet kunt aanpakken
  • Kun je veilig experimenteren
  • Vergroot je jouw impact binnen en buiten jouw organisatie

Alle broedplaatsen.

Momenteel niet actief.