Levi van Dijk

Levi is een all-round verbinder bij Ieder Talent Telt met veel ervaring en kennis rond de onderwerpen zorg, meedoen en jeugd/jongeren.

Levi zet zich in voor meerdere broedplaatsen waaronder de Bestuurlijke broedplaats (het verbinden van schoolbesturen rondom relevanten en actuele onderwerpen) en de broedplaats waar gewerkt wordt aan het tegengaan van eenzaamheid in Nijmegen. “Mijn belangrijkste drijfveer is het opkomen voor kwetsbare mensen. Dat is voor mij leidend in alles wat ik doe. In mijn werk voor Ieder Talent Telt, maar ook in mijn dagelijks werk bij Het JongerenNetwerk en de HAN.”

Elkaar ontmoeten

“Ik heb veel contacten in het jongerenwerk, maar ook in de politiek. Wat ik het mooiste vind is ontmoetingen tot stand brengen. Het liefste tussen mensen die elkaar in het dagelijks leven niet zo snel ontmoeten, zoals een bestuurder met een jongere. Daarmee schep je nieuwe kansen.”

Verbinding aangaan

“Mij zijn die kansen altijd geboden, maar het merendeel van de jongeren niet. Daar wil ik met ITT een bijdrage aan leveren. Zodat nog meer mensen mee kunnen gaan doen. Dus ik stel graag de vraag: zullen we met elkaar de verbinding aangaan?”

Waarvoor kun je bij Levi terecht?

• Concrete vragen over eenzaamheid, kwetsbare mensen, meedoen, talentontwikkeling en bestuurlijke samenwerking binnen het onderwijs in Nijmegen
• Zijn grote netwerk in de regio Nijmegen in het jongerenwerk, politiek en zorg