Wilbert Lamers

Moet er iets in beweging komen? Dan moet je bij Wilbert zijn!

Wilbert Lamers is community builder vanuit het Voortgezet Onderwijs. “Ik probeer in te spelen op behoeftes die er liggen binnen het VO om mensen met elkaar in contact te brengen, al lopende projecten op een school bekend te laten worden op andere scholen en actuele onderwerpen aan te pakken om een grotere betrokkenheid van jongeren in de samenleving te krijgen.”

Leerlingenraden

“Op dit moment ben ik bezig met het ontmoeten van de leerlingenraden in Nijmegen, en wellicht het organiseren van een Nijmeegse leerlingenraad. Superleuk om te zien dat leerlingen actief betrokken willen zijn in zo'n raad en elkaar ook echt willen ontmoeten. Waar ik blij van word is daadwerkelijk iets creëren. Ik wil iets bouwen met de juiste mensen, daarna zien hoe het loopt en langzaam de lijntjes loslaten omdat het een zelfdraaiend project is geworden dat onmisbaar is. En dan sta ik weer klaar om iets anders aan te pakken!”

Waarvoor kun je bij Wilbert terecht?

• Vragen over of voor het VO, hij heeft een enorm netwerk
• Jongerenparticipatie
• Sport en bewegen

Categorie:
Tags:
Tel:
Meer over: