JongerenRaad over kansengelijkheid

Jaarlijks vragen bestuurders van gemeente Nijmegen en het voortgezet onderwijs (VO) aan de JongerenRaad hun ervaringen en ideeën over een actueel onderwerp. Dit school jaar kozen de jongeren uit zeven verschillende scholen het onderwerp ‘gelijke kansen in het onderwijs’. Zij spraken daarover met deskundigen en elkaar. Zij kwamen erop uit het voor hen vooral gaat over eenzaamheid, geldzorgen, discriminatie en vooroordelen.

Op maandag 27 mei presenteerden de jongeren hun ervaringen en opbrengsten. En ideeën over hoe het anders kan. De rol van de docent kwam steeds weer terug: een leerkracht kan het verschil maken in het leven van een kind en jongere. Door die echt te zien en het gesprek aan te gaan. Of door een onderwerp bespreekbaar te maken in de klas of leerlingen te leren dit te doen en op elkaar te letten.

Eenzaamheid

Veel jongeren voelen zich eenzaam en hebben zorgen over problemen thuis. Hier kan een leerkracht in ondersteunen op de manieren die hiervoor zijn genoemd. De bestuurders van het VO riepen de leerlingen op om deze onderwerpen ook zelf bespreekbaar te maken, en zij gaan het aankaarten in hun eigen scholen.

Discriminatie

Daarna waren we allemaal even heel stil toen een leerling vertelde over haar ervaringen met discriminatie. Samen met twee andere jongeren pleitte zij voor een lespakket rond diversiteit en discriminatie in het VO om de hele school een veiligere plek te maken.

Floris Burgers, kansengelijkheidsonderzoeker van de Radboud Universiteit vertelt dat er een verband is tussen discriminatie en kansengelijkheid. Zo is in diversere klassen de discriminatie lager, doordat leerlingen het anders-zijn leren waarderen. Streven naar diversere klassen dus. Dat werkt ook in diverse scholen. Mocht het in de klas niet direct kunnen, dan kan het in de school wellicht wel: door onder één dak les te geven.

Geldzorgen en armoede

Bij dit onderwerp bleek dat veel mensen niet afweten van de voorzieningen die er zijn om kinderen mee te laten doen, ook al is er niet veel geld thuis. Het is nog steeds een taboe. Niet mee kunnen doen betekent vaak minder kansen. Het voorstel is om deze voorzieningen makkelijker en beter vindbaar te maken voor jongeren zelf en deze op informatieavonden meer te benoemen. Een VO-bestuurder gaf aan dat het heel belangrijk is te weten dat je niet mág worden uitgesloten van activiteiten.

Ideeën

Na de laatste aanmoediging van de leerlingen – vroeg beginnen met discriminatievoorlichting, diverse klassen én niet alleen praten maar ook doen! – gaven de bestuurders van het voortgezet onderwijs Nijmegen en wethouder Visser hun reacties. Daar kwamen meteen praktische ideeën uit zoals informatie over regelingen beter beschikbaar maken, en discriminatie en andere taboes bespreekbaar maken in de klas. Zij waren allen onder de indruk van de verhalen en de voorstellen voor oplossingen.

 

ITT werkt op veel manieren aan jongerenparticipatie en is actief betrokken bij de JongerenRaad.

 

Streekomroep RN7 maakte hier een nieuwsitem over.