Lessenreeks Master Pedagogiek Jongerenparticipatie Ieder Talent Telt

Master Pedagogiek-studenten ontwikkelen lessenreeks jongerenparticipatie

In september 2022 gingen studenten van de HAN Master Pedagogiek aan de slag met deze opdracht: hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongerenparticipatie wordt vergroot. Dat deden ze aan de hand van Design Thinking. Wilbert en Marleen begeleidden dit proces vanuit ITT.

Leyla, David en Tirza hebben een uitvoerig onderzoek gedaan onder jongeren op het Montessori College. Ze zijn ook in gesprek gegaan met de leerlingraad van deze school.

De conclusie van het onderzoek was dat jongeren vijf pijlers erg belangrijk vinden om de participatie te vergroten:

  1. Oprechte interesse Stel open vragen! Bijvoorbeeld: ”wat vind je van dit idee?” in plaats van ”vind je dit idee goed?” Laat aannames en vooroordelen buiten beschouwing.
  1. Diverse perspectieven Iedereen mag meepraten, ook als je een andere mening hebt dan de ander. We laten elkaar in de waarde en respecteren elkaar verschillen.
  1. Dezelfde taal We spreken in makkelijke taal met elkaar, en zitten op één lijn wat betreft verwachtingen en afspraken,
  1. Duidelijke verwachtingen Iedereen heeft een eigen rol. Wanneer wil je samenwerken, hoe en waarom? Wat verwacht je van elkaar en wat wordt ermee gedaan?
  1. Gelijkwaardigheid Iedereen hier is gelijk aan elkaar. De docent en leerlingen zijn gelijk en gaan het gesprek met elkaar aan!

Aan de hand van deze vijf pijlers is er een lesprogramma van drie lessen ontwikkeld dat op elke school kan worden gebruikt. Mocht je belangstelling hebben voor deze lessenreeks dan sturen we die graag toe. Neem daarvoor contact op met Wilbert.