Nieuws uit de Bestuurlijke Broedplaats

Broedplaatsen zijn de ‘leercommunities’ van Ieder Talent Telt. We zijn daar aan slag met specifieke onderwerpen. Onder andere docenten, bestuurders, onderwijsprofessionals en studenten verzamelen en delen er kennis, experimenteren en netwerken. De bestuurders van Ieder Talent Telt hebben een eigen broedplaats: de Bestuurlijke Broedplaats. Bestuurders van de kinderopvang- en onderwijsinstellingen bespreken er met elkaar de ambities, knelpunten en plannen die ze hebben met het oog op de ontwikkeling van het onderwijs.

Bij de broedplaats van 13 september was het thema aangedragen door de Gemeente Nijmegen: de zorgen rond het onderwijs en de tweedeling in de stad. Zo is – net als landelijk – sprake van teruglopende basisvaardigheden en achterstanden, en is er druk op de onderwijskwaliteit. In Nijmegen zijn grotere kloven te zien tussen buurten en wijken, en niet iedereen kan meedoen. Bij de bestuurders ontstond veel enthousiasme om met alle opvang- en onderwijsinstellingen samen écht werk te gaan maken van deze problemen. Er kwamen concrete ideeën op tafel, die we nu verder gaan onderzoeken en uitwerken.

Twee keer per jaar sluiten de Community Builders van ITT aan bij de Bestuurlijke Broedplaats, zoals op 17 november. Op een bijzondere locatie in Nijmegen-West, In de Oude Werkplaats, gingen we die avond in gesprek over armoede en kansengelijkheid. Als speciale gast hadden we Suzan van Otterdijk: zij werkt voor verschillende gemeenten, de VNG en organisaties als expert armoede en kansengelijkheid. Vanuit haar ervaring nam zij ons wat dieper mee de materie in. Ze plaatste armoede in historisch perspectief, en gaf haar visie op de rol van onderwijs.

In groepen hebben we verder gebrainstormd over een ‘Nijmeegse aanpak’, en hebben we de ideeën van de vorige broedplaats wat meer ‘ingekleurd’.

Meer over de Bestuurlijke Broedplaats.