200617 Rijke Leeromgeving

Rijke leeromgeving creëren! Dit helpt …

Rijke leeromgevingen, wat zijn dat eigenlijk? Dat zijn omgevingen waar het onderwijs aan de slag met vraagstukken uit de praktijk – bedrijfsleven en samenleving, mét en in die praktijk. En als het mogelijk is ook nog dwars door opleidingen en onderwijsinstellingen heen. Op 17 juni 2020 namen meer dan 25 mensen deel aan de bijeenkomst van de Broedplaats Rijke Leeromgevingen. Online dit keer. En ondanks dat we al veel achter beeldschermen zitten, zagen we gelukkig dat zij gretig luisterden naar inspirerende verhalen, ervaringen deelden, nieuwe verbindingen legden en afspraken maakten voor vervolg.

Leerlingen verbinden dwars door de stad met social media

Als eerste vertelde Gijs van Hout (Montessori College) over hoe hij leerlingen (ver)bindt via social media. Met het Instagram-account Verbaasjezelf van het MC beantwoordde hij in maart vragen van leerlingen over corona met betrekking tot school. Een van de leerlingen was benieuwd hoe haar medeleerlingen hun tijd doorbrachten. Gijs vroeg of hij haar daarover mocht interviewen. Dat bleek het begin van een hele reeks interviews met een simpele insteek: kinderen informeren en amuseren door een persoon vanuit zijn vakgebied te laten vertellen hoe hij/zij de coronacrisis doormaakt. De volgende gast was een docent. Leerlingen mochten vragen insturen naar Gijs. Tijdens een livestream keken inmiddels tussen de tweehonderd en driehonderd mensen, waaronder steeds meer kinderen en jongeren van andere scholen uit de stad. Een collega kende Rob Jetten, is hij misschien niet iemand om te interviewen? Vervolgens ging het van een voetballer van NEC, een DJ, een Tweede Kamer-lid, een oranjeleeuwin, musicalsterren en een Navarone-bandlid naar Burgemeester Bruls en Pieter Derks. En het einde is nog niet in zicht! Zo werden en worden leerlingen op een leuke, simpele en laagdrempelige manier met elkaar in contact gebracht. Hoe mooi zou het zijn als dit een plek gaat krijgen in het onderwijs?

Gijs is Community Builder bij Ieder Talent Telt en werkzaam als schoolopleider/PR-persoon bij het Montessori College Nijmegen. Alle interviews staan op Instagram en YouTube: Verbaasjezelf.

Kruisbestuiving tussen ROC Nijmegen en HAN Social Work

De toevallige ontmoeting tussen Jesmai Bartels, docent ROC Nijmegen, en haar oud-docent van Social Work (SW) was de start van een mooie samenwerking tussen de HAN en het ROC Nijmegen. Een groep eerstejaars SW kreeg als opdracht de band tussen een klas ROC-studenten hechter te maken. Studenten Chanty en Lucas vertelden over hun ervaringen: zij gingen mee naar stages, gaven studenten feedback, organiseerden activiteiten voor de groep en namen hen mee op excursie naar de HAN. Wat levert zoiets dan op? De studenten hebben dezelfde leeftijd. SW-studenten maakten makkelijker contact en kunnen beter een voorbeeldrol vervullen dan een docent. Studenten werkten samen en leerden van elkaars achtergrond en talenten. De ROC’ers voelden zich na het project zelfs prettiger in de klas. Chanty zelf leerde zich aan te passen aan de studenten. En Lucas ervaarde: ‘dat mijn complimenten, ook al ben ik maar eerstejaars SW, studenten het gevoel geven van: ik doe ook iets goed.’ Vanuit de deelnemers kwam de vraag hoe je dit nu een mooi vervolg kan geven. Dit jaar is er aan de band tussen studenten gewerkt, een volgende groep kan mogelijk aan de slag met aan kennis werken.

In het eerste jaar Social Work van de HAN lopen studenten gedurende een half jaar een dag in de week stage. Zij leren daarin bij te dragen aan de verbetering of verduurzaming van de sociale kwaliteit in een gemeenschap.

Ict in het onderwijs

Er is veel meer mogelijk met ict in het onderwijs dan we denken. Er is zelfs een netwerk met het lectoraat ‘Leren met ict’ op de HAN als hub, dat kennis hierover ontwikkelt, docenten helpt te werken aan hun ict-competenties en scholen ondersteunt bij implementatie van ict: het iXperium. Pieter van Rooij, specialist leren met ict, werkt bij het iXperium Nijmegen. Hun fysieke locatie is ingericht als ict-rijke omgeving, waar zowel studenten van HAN als docenten (primair en voortgezet onderwijs, en mbo) kennis maken met leren en lesgeven met ict. Zij kunnen daar meteen mee aan de slag door de aanwezige expertise en materialen. Denk dan naast computers ook aan devices, virtual reality, green screens, stop motion en 3d-printers. Pieter en zijn collega’s halen zo drempels weg, laten mogelijkheden zien, dagen uit om ict creatief te gebruiken en bieden onderwijskundige ondersteuning. Een deelnemer vraagt: gaan we nog terug naar 100% face-to-face? Pieter denkt van niet. De uitdaging is om met docenten goed na te denken over vragen als: waartoe dient jouw onderwijs? Wat wil je bereiken met je lessen? Welke middelen passen daarbij? Kunnen leerlingen/studenten ook zelf kiezen welke vorm van onderwijs ze volgen? Daarmee kunnen we veel meer recht doen aan de verschillen tussen leerlingen en studenten.Pieter-van-Rooij

Het iXperium Nijmegen is een samenwerking tussen de HAN en schoolbesturen van het primair onderwijs uit de regio. Er wordt ook samengewerkt met het voorgezet onderwijs en het MBO. Alle kennis is openbaar toegankelijk, zie de website.

Open Space

We vormden drie groepen rond de thema’s waar we met elkaar verder over wilden praten in de breakout rooms:

  • Hoe kunnen we social media inbedden in de curricula?
  • Welke mogelijkheden zien we om studenten elkaar over de grenzen van onderwijsinstellingen heen te begeleiden?
  • Welke ontwikkelingen en vragen zien we opkomen op het gebied van ict in het onderwijs?

Wil je ook een keer deelnemen? Houdt dan onze events in de gaten of neem contact op met de community builder van de broedplaats Rijke Leeromgeving.