Hackathon De Kunst van het geluk

De Hackathon op 10 oktober 2022 stond in het teken van de Kunst van het Geluk. Ruim 80 studenten van het ROC Nijmegen zijn aan de slag gegaan met vraagstukken vanuit het sociale domein. De gehele dag zijn studenten in multidisciplinaire teams middels design thinking aan de slag gegaan met vraagstukken vanuit Ieder Talent Telt en Pluryn. Deze probleemstellingen gingen over werkgeluk en studieplezier:

“Wat maakt dat jij als jongere gelukkiger staat in je studie of werk en wat is hiervoor nu nodig?”

In co-creatie werkten zij samen aan slimme praktische, maar soms ook technologische oplossingen. Tijdens deze dag begeleidde ik als coach een groep jongeren. Wij spraken samen over studieplezier en thema’s die een rol spelen bij het vinden van balans in je studie. Mijn groep ontwikkelde een weegschaal die stond voor de ruimte om te kunnen leren en presteren op school. Zij stelden dat als alle levensthema’s in balans zijn is pas er kans op studiesucces.

Als vervolg zijn wij met de HAN in gesprek gegaan naar aanleiding van hun welzijnswiel dat zij ontwikkelden in de organisatie, en dit bracht nieuwe inzichten.

En nu verder…

Heb jij als organisatie behoefte aan contact met jongeren over welzijn, school en wat nodig is voor balans. Mail dan gerust naar Malou Beursken.

De groep studenten van Malou staat open om hierover verder in gesprek te gaan met organisaties die balans en welzijn onder jongeren wil verbeteren. Laten wij samen meer kansen en balans creëren voor jongeren in de samenleving, zodat er ruimte is voor inbreng, creativiteit en studieplezier!

Bekijk ook de aftermovie…!