Wilbert: community builder VO

door Lise Kruitbosch

Wie ben je?

Ik ben Wilbert Lamers. Vanuit het Voortgezet Onderwijs ben ik aangesteld als Community Builder. Ik probeer in te spelen op behoeftes die er liggen binnen het VO om mensen met elkaar in contact te brengen, al lopende projecten op een school bekend te laten worden op andere scholen en actuele onderwerpen aan te pakken om een grotere betrokkenheid van jongeren in de samenleving te krijgen.

Waar houd je je nu mee bezig?

Het was eerst nog even zoeken waar mijn kernkwaliteiten het beste kunnen worden ingezet. Er zijn zo veel dingen die spelen binnen ITT, iedereen is wel ergens enthousiast over en probeert er alles aan te doen om zo veel mogelijk jongeren in Nijmegen (en de verre omgeving) actief te krijgen. Heerlijk om te zien hoeveel thema’s er worden aangepakt.

Op dit moment ben ik geïnteresseerd geraakt in het ontmoeten van de leerlingenraden in Nijmegen en wellicht het organiseren van een Nijmeegse leerlingenraad. Superleuk om te zien dat leerlingen actief betrokken willen zijn in zo’n raad en elkaar ook echt willen ontmoeten. Het project staat in de steigers en wordt hopelijk begin 2023 uitgerold. Samen met drie studenten van de Master Pedagogiek zijn we een behoefte onderzoek aan het doen en hopen we aan de hand van dit onderzoek nog beter aan te kunnen haken bij de jongeren en zo de jongerenparticipatie omhoog te krijgen binnen het VO.

Waar word je blij van in je werk?

Ik wil graag daadwerkelijk iets creëren. Ik wil iets bouwen met de juiste mensen, daarna zien hoe het loopt en langzaam de lijntjes loslaten omdat het een zelfdraaiend project is geworden dat onmisbaar is.

En dan sta ik weer klaar om iets anders aan te pakken!